Peyton huslig reaches for snap

Senior Peyton Huslig reaches for the snap. The Bears lost 45-10 to South Dakota on Oct. 12.